Voorbereidingen starten voor rommelmarkt.

Het einde van het veldkorfbalseizoen nadert. Direct na het laatste competitie weekend (26/27 okt.) worden de kleedkamers weer door de rommelmarktmedewerkers in gebruik genomen. Dan gaat er weer begonnen worden met het sorteren van de tot nu toe binnengebrachte en/of opgehaalde rommelmarktspulletjes. Volop werk aan de winkel, want beide opslagruimtes zitten (nu al) nagenoeg vol. Vanaf maandagavond 28 oktober gaan we van start. U kunt dan ook weer spulletjes komen brengen. Tussen 19.00 en 20.00 uur bent u welkom.

U kunt alles komen brengen, echter geen meubels, houten bedden, oude beeldbuis tv’s en gebruikte matrassen.
Dit is niet of nauwelijks verkoopbaar en kost ons alleen maar geld aan stortkosten.
Speciaal de eerste weken vragen we Kerstspullen, i.v.m. de Kerstmarkt (zie elders).
Tot aan de rommelmarkt op 7 maart 2020, kunnen spulletjes gebracht worden.
Dit kan op:
Maandags van 19.00 – 20.00 uur (m.i.v. 28 oktober).
Zaterdags van 10.00 – 12.00 uur (m.i.v. 7 januari 2020).

Bert Wolf
Rommelmarkt commissie

Meer dan korfbal alleen