Vrijwilligersbeleid

Verplichte inzet ouders van jeugdleden

Uw kind(eren) gaat met veel plezier korfballen. Dit kan mogelijk gemaakt worden doordat veel van onze leden belangeloos hun vrije tijd hier aan besteden. Naast het trainen en coachen van jeugdploegen gaat het dan om het fluiten van de wedstrijden en het verzorgen van de kantinedienst. Maar ook het organiseren van de vele nevenactiviteiten (spelmiddagen/avonden, jeugdkamp) , het schoonhouden van en onderhoud aan het clubhuis en kleedkamers vraagt een grote inzet van vrijwilligers. Naast alle andere taken die bij een grote vereniging als H.K.C. komen kijken. Deze vrijwilligers besteden veel tijd aan de vereniging van uw zoon en/of dochter. Zij doen dit graag en allemaal zonder enkele vergoeding hiervoor.

Door de grote groei bij de jeugd, waar wij overigens heel blij mee zijn, komt er veel druk te staan op het huidige kader. Om deze druk deels weg te nemen en daarnaast ook ruimte te creëren voor verdere groei binnen de jeugdafdeling is besloten om een deel van de taken door de ouders van onze jeugdleden te laten invullen.
Dit houdt in dat wij aan alle jeugd en junioren een teaminspanningsverplichting opleggen. Een tweetal taken zijn op dit moment belegd bij de ouders van de spelers in deze jeugdteams. Het betreft:

Het ophalen van oud papier
Het verrichten van kantinediensten tijdens jeugdwedstrijden.
(normaliter op zaterdagmorgen en eventueel inhaalwedstrijden ’s avonds)

Verplichte inzet overige leden
Daarnaast is er voor alle overige leden (leden van 15 tot en met 70 jaar) de verplichting betrokken te zijn bij één of meerdere van de volgende taken:

Kantinediensten (vanaf 18 jaar en ouder)
Schoonmaken
Zaaldienst
Rommelmarkt helpen op zaterdag
Ophalen oud papier (vanaf 18 jaar en ouder)
Periodiek onderhoud accommodatie
Coaching, training en leiding van (jeugd) ploegen
Fluiten van (jeugd) wedstrijden
Kaderfunctie

Meer informatie via de vrijwilligerscoördinator:   vrijwilligers@hkchengelo.nl

Meer dan korfbal alleen