SENIORENTEAMS GAAN OP ZATERDAG KORFBALLEN

Zoals ook besproken tijdens de laatste ALV is er door de Technische Commissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de seniorenteams, net zoals de jeugd,  ook op zaterdag te laten spelen. Reden hiervoor was dat in de regio steeds meer verenigingen haar seniorenteams op zaterdag laten korfballen in plaats van zondag. Met als gevolg dat de seniorenteams steeds verder moeten reizen voor de uitwedstrijden met de nodige extra reistijd en –kosten. Daarnaast ook het gegeven dat in de poules steeds meer zaterdagteams zijn ingedeeld en wedstrijden toch al vaker zaterdag gespeeld worden. Hierdoor zijn spelers/speelsters dan niet altijd beschikbaar in verband met werk.
Na een raadpleging onder alle spelende seniorenleden is door hen ingestemd om op zaterdag te gaan spelen. Voordeel, naast het dichterbij korfballen, is dat alle wedstrijden dus op zaterdag worden gespeeld hierdoor is er meer binding tussen jeugd en senioren. Wat betreft de capaciteit op het veld en in de OSG is er ook geen probleem. Enige punt om rekening mee te houden is dat seniorenspelers/sters  die ook een jeugdploeg coachen wellicht een wedstrijd niet kunnen coachen. Met de medewerking van een ieder zal dit goed ingevuld kunnen worden.
Met dit advies is de TC naar het bestuur gegaan. Het bestuur heeft het advies unaniem overgenomen. Dus met ingang van 2019-2020 spelen de seniorenteams van HKC op zaterdag hun wedstrijden!

Meer dan korfbal alleen