Overlijdensbericht Jan Willem Wolthuis

Na een kortstondig ziekbed is op 19 oktober jl. Jan Willem Wolthuis overleden.
Jan Willem was sind juli 2017 jeu-de-boules lid van HKC. Namens HKC wensen wij de familie veel sterkte met dit verlies.

Meer dan korfbal alleen