Oproep voor Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 25 september 2019 zal de jaarlijkse ledenvergadering (JAV) gehouden worden. Hierbij worden alle stemgerechtigde leden (vanaf 15 jaar en ouder) opgeroepen om deze vergadering bij te wonen. Wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden hebben ook toegang en stemrecht. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. De zaal  is open om 19.45 uur. Klik hier voor de agenda

Meer dan korfbal alleen