Geschiedenis HKC Jeu de Boules

Begin 1988 kwam HKC-lid (korfballer) Gerhard Rademaker bij het bestuur met het voorstel om naast het korfballen met de jeu de boules-sport te beginnen. Het doel was vooral om de oudere HKC-ers die niet meer actief aan de korfbalsport konden deelnemen toch op een of andere manier betrokken te houden bij de vereniging.

De gemeente was al snel bereid om hieraan medewerking te verlenen. Een financiële bijdrage zat er in eerste instantie echter niet in. Met als gevolg dat de kosten van aanleg (begroot op circa 3.000 gulden) volledig voor rekening van HKC zouden moeten komen. Gedurende het opstarttraject bleek het enthousiasme van de gemeente groter te worden en alsnog een bijdrage te willen leveren door de boomwortels te verwijderen, de baan aan te leggen en de benodigde tegels te leveren. Van HKC werd slechts een bijdrage verlang van 750 gulden en enige zelfwerkzaamheid.

Vanaf dat moment ging het snel. Een oproep in De HKCer leverde direct al 25 tot 30 enthousiaste reacties op van leden die bereid waren om hieraan deel te nemen. In de ALV van 1988 kreeg een werkgroep onder leiding van Gerhard Rademaker de opdracht om de plannen verder uit te werken. Op 12 november van dat jaar begonnen ze met de aanleg van de eerste jeu de boules baan.

Op 19 maart 1989 werd de baan met een omvang van 15 bij 6 meter officieel geopend door wethouder Laenen van Sportzaken.
Van meet af aan bleek de keuze voor een jeu de boules afdeling een groot succes.

De behoefte aan oefenruimte was zelfs zo groot dat al snel met de aanleg van een tweede baan werd begonnen, die op zondag 25 maart 1990 met een groot toernooi werd geopend.

Informatiebron: het jubileumboek ‘Een Eeuw HKC – 1913-2013’.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Inmiddels heeft de jeu de boules afdeling van HKC zich nog verder ontwikkeld.
Op 4 en 6 april 2014 hebben we het 25 jarig bestaan van onze club met enige trots feestelijk gevierd.
Want… nu hebben we 24 banen waarvan 6 overdekt. Ook genieten we van een prima clubhuis en een gezellig terras.
Jaarlijks nemen we deel aan veel boules/petanque evenementen binnen en buiten de club.

Meer dan korfbal alleen