INZAMELEN ROMMELMARKT GOEDEREN

U kunt overtollige en/of afgedankte spulletjes elke maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur naar het clubhuis brengen.
Alles is welkom.
Maar let op!!   Meubels zullen we weigeren, i.v.m. geringe verkoopopbrengsten en hoge stortkosten van hetgeen niet verkocht is.

Meer dan korfbal alleen