De contributie wordt maandelijks per automatische incasso betaald. Zoals bekrachtigd in de ALV van 26 september 2018 gelden onderstaande contributies vanaf 1 januari 2019.

Contributies per lid per maand Per 01-01-2019
Senioren. € 22,50
Junioren (A) € 16,50
Aspiranten (B, C) / Pupillen (D, E) / G-korfbal € 14,00
Welpen (F) € 7,75
Kangoeroe € 5,00
Niet spelend € 6,50
Jeu de boules € 6,50
65+ korting 10%
Donateurs € 20,00 per jaar

Opzegging kan alleen aan het eind van het seizoen (30 juni) en de afmelding moet voor 1 juni schriftelijk binnen zijn bij de ledenadministratie.

Ledenadministratie Martin Nijhuis
Tel 053-5725827
ledenadmin@hkchengelo.nl

HKC bankrekeningen
SNS bank: IBAN NL89 SNSB 0915 9668 40
RABO bank: IBAN NL78 RABO 0106 3848 56

 

Privacy verklaring (nieuw … mei 2018)

Meer dan korfbal alleen