GEEN KANTINE OSG – WEL VERKOOP CONSUMPTIES

EEN KANTINE OSG – WEL VERKOOP CONSUMPTIES
Zoals ook meegedeeld tijdens de ledenvergadering is de kantine van de OSG afgesloten. Het contract met de huidige exploitant is beëindigd. Door de gemeente is aan de gebruikers van de OSG (HKC en Bravo) gevraagd of zij de exploitatie willen overnemen. Hiervoor wordt een maandelijks huurbedrag van € 700,00 voor gevraagd. Deze kosten wegen niet op tegen de opbrengsten en dus zien wij hier van af. De afgelopen maanden zijn diverse gesprekken gevoerd tussen OSG en gemeente, gemeente en HKC en HKC en OSG. Het resultaat hiervan is dat, vooralsnog, de OSG vast blijft houden aan het huurbedrag en dat wij, in overleg met OSG, de verkoop van consumpties mogen doen boven in de hoek van de tribune. Uiteraard hadden wij dit graag anders gezien, maar voor nu is dit het meest haalbare. Inmiddels staan er (sta)tafels, koelkast en voorraadkast waar we het mee zullen moeten doen. Ook wordt een deel van het ballenhok gebruikt als voorraadkast. Concreet betekent dit  dat er een beperkt assortiment aangeboden kan worden (koffie, fris, bier, wijn, chips, snoep en wellicht wat broodjes) en dat er alleen betaald kan worden via de PIN! Aan de  statafels kunnen de consumpties genuttigd kunnen worden.
Nogmaals een situatie die niet wenselijk is, maar voor dit moment het meest haalbare zodat  bezoekers aan de wedstrijden niet met lege handen staan.
Dit brengt, naast extra inkomsten, ook extra werk met zich zoals het op voorraad houden van de consumpties en de bezetting van de ‘tafels’. Hiervoor worden korfbalteams aangewezen om de bezetting achter de bar zelf te regelen. Mochten er (ouders van) leden beschikbaar zijn kunnen ze dit aangeven op het formulier dat hangt in de sporthal.

Het verzoek aan een ieder om hier met elkaar wat van te maken en elkaar te ondersteunen daar waar mogelijk!
Zaterdag 23 november gaat de ‘kantine’-opbrengst in zijn geheel naar een project in Ethiopië waar Tess Wienk in februari 2020 naar toe gaat!
TIJDENS JEUGDWEDSTRIJDEN (T/M A1) WORDT ER GEEN ALCOHOL GESCHONKEN

Meer dan korfbal alleen