Contributies per 1 januari 2019

Zoals bekrachtigd in de ALV van 26 september 2018 gelden deze contributies vanaf 1 januari 2019.

Meer dan korfbal alleen