Home   Nieuws   Informatie   Organisatie   Korfbal   Jeu de Boules   Clubblad
Home U bent hier: Home

Laatste nieuws

Van de vrijwillegerscommissie

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige clubblad zijn de jeugdteams weer ingepland voor kantinedienst en het ophalen van oud papier.
Net zoals vorig jaar is het niet de bedoeling dat ouders die op een andere wijze actief zijn binnen HKC (fluiten, trainen, coachen, kader) niet worden aangeschreven om 1 keer in het seizoen een kantinedienst te doen of 1 avond oud papier op te halen.
Ook de ouders met meerdere spelende kinderen worden in 1 team ingedeeld.

Lees meer...
 
Uitnodiging Webton

Hierbij nodigen wij u en andere leden van uw vereniging gaarne uit om een kijkje te nemen in de OSG. Met ingang van dit seizoen de nieuwe volleybalhal van Hengelo.

Naast diverse andere activiteiten is er op zaterdagavond 20 september de aftrap van de heren Topdivisie met ons eigen H1 tegen de gasten van VOCASA uit Nijmegen.

Een mooie gelegenheid om (sub) topvolleybal in Hengelo te zien.

Verspreid u dit nieuws ook rustig onder uw leden , wellicht zijn er nog meer belangstellenden om een kijkje te komen nemen.

De formele opening zal rond 19:15 door de heer Lievers verzorgd worden.

Hopelijk tot zaterdag de 20e september.

 

Met vriendelijke groet,

 

Volleybalvereniging Webton Hengelo

Boeien, Verbinden en Presteren

 

Gertjan Knook

Voorzitter

voorzitter@webton-hengelo.nl

www.webton-hengelo.nl

 
Oproep voor Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Op maandag 22 september2014 zal de jaarlijkse ledenvergadering (JAV) gehouden worden. Hierbij worden alle stemgerechtigde leden (vanaf 15 jaar en ouder) opgeroepen om deze vergadering bij te wonen. Wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden hebben ook toegang en stemrecht. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. De zaal  is open om 19.30 uur.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

Lees meer...
 
Status van het veld en de lichtmasten

Zoals jullie gemerkt hebben is de staat van het veld ronduit slecht. Ondanks inspanningen in de afgelopen maanden door de medewerkers van Sportservice is het veld erg hobbelig en zitten er veel gaten in. Om erger te voorkomen zijn er nu een aantal HKC-ers bezig om de gaten te dichten. Door het bestuur is de slechte staat van het veld wederom onder de aandacht gebracht bij de Gemeente Hengelo. Wij hebben daarop de toezegging gekregen dat zij er opnieuw mee aan de slag gaan!

Voor wat betreft de problemen met de lichtmasten: ergens in de bekabeling van de lichtmasten zit kortsluiting, maar waar!!!????? Middels een provisorische reparatie werken doen de lichtmasten wel, Komende week gaan experts op zoek naar de oorzaak zodat het probleem kan permanent kan worden opgelost..

Wij houden jullie op de hoogte

Bestuur HKC Hengelo

 
Wijziging sleuteladres clubhuis

Marianne Krikke heeft te kennen gegeven niet langer het sleuteladres van het clubhuis te kunnen zijn.

We hebben Marjolein en Herwert bereid gevonden dit te doen.

Dus met onmiddellijke ingang is het sleuteladres van het clubhuis gewijzigd.

Dit is nu bij:

Herwert van Laar en Marjolein Steenberg,

Jozef Israelstraat 10, 7556 VX Hengelo

tel.nr. 074-3490853


Bespreken clubhuis blijft via Rikie Scholten maar sleutel/geldzakje halen en terug brengen naar Herwert en Marjolein.

Marianne bedankt voor de vele jaren dat je dit voor HKC gedaan hebt en Herwert en Marjolein bedankt voor het snel instappen.


Namens het Bestuur,

Henk J. Pol

Penningmeester/Algemene Zaken

 
   
 

Hoofdsponsor

Zicht risico- en verzekeringsadviseurs

Agenda

Ledenvergadering:

22-september 20.00 uur


Oud papier:

Tichelwerk, start 19.00 uur

8 september C1.

13 oktober E

10 november B1

8 december B2

 

Klein Driene, start 19.00 uur

15 september D

20 oktober A2

17 november C3

15 december C2


 
  Realisatie: TerZake TerZake Top